Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
20/07/2019

Ποια η σύνδεση των δεικτών αρτηριακής σκληρότητας με την εκδήλωση της στεφανιαίας νόσου;

Διαβάστε περισσότερα στο παρακάτω άρθρο: Αρτηριακή Σκληρία & Στεφανιαία Νόσος

Γράφουν οι Ιωάννης Λεκάκης, Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ & Ιγνάτιος Οικονομίδης, Αν. Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ