Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
01/12/2019

Συνδεσμικές κακώσεις των αρθρώσεων: σύγχρονες τεχνικές και αποκατάσταση

Από τις πιο συχνές κακώσεις του 21ου αιώνα – περισσότερες από τα κατάγματα – είναι οι συνδεσμικές κακώσεις των αρθρώσεων. Η ρήξη Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου ή Μηνίσκου στο Γόνατο, η ρήξη των Τενόντων του Στροφικού Πετάλου του Ώμου, ο τραυματισμός του Χόνδρου και η Αστάθεια της άρθρωσης του Αστραγάλου, η ρήξη του Επιχειλίου Χόνδρου και  Συνδέσμων στο Ισχίο αποτελούν την καθημερινότητα κάθε Αρθροσκόπου Ορθοπαιδικού Χειρουργού. Ποιος δεν έχει επισκεφτεί ορθοπαιδικό γιατί του «γύρισε» ο αστράγαλος ή το γόνατο ή εξαρθρώθηκε ο ώμος και ακολούθως πονάει, έχει πρηστεί η άρθρωση και αισθάνεται αστάθεια;

Στις περιπτώσεις όμως χόνδρινων βλαβών και ειδικά σε μεγάλες κύστες με χόνδρινο έλλειμα ή σε αστάθεια των αρθρώσεων λόγω ρήξης συνδέσμων (ΠΧΣ γόνατος), ρήξη τενόντων (ώμου) ή μυών (προσαγωγών) επεμβαίνουμε ως αρθροσκόποι, ώστε να διεγείρουμε τα κύτταρα του χόνδρου και να αναγεννηθούν σε ποσοστό 70%-95% ή με συνδεσμοπλαστική να αποκαταστήσουμε τους συνδέσμους ή να «ράψουμε» τους τένοντες και τους μύες.

Ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές στην αποκατάσταση των συνδέσμων και τενόντων με αυτομοσχεύματα αποκαθιστούμε την αστάθεια των αρθρώσεων αρθροσκοπικά. Στις περιπτώσεις χόνδρινων βλαβών ακολουθούμε ό,τι προβλέπει η Διεθνής Εταιρεία Χόνδρινων Βλαβών όπου είμαι μέλος και παρακολουθεί τις επιστημονικές εξελίξεις η ομάδα των Αρθροσκόπων Ορθοπαιδικών της Κεντρικής Κλινικής Αθηνών.

Με τις τεχνικές αυτές που εξειδικεύονται ανά περίπτωση ασθενούς και μετά την φυσιοθεραπευτική αποκατάσταση, η ομάδα μας έχει θεραπεύσει πολλούς ασθενείς με χόνδρινες βλάβες αστραγάλου, γόνατος και ισχίου, περιπτώσεις που παρουσιάζει κάθε χρόνο σε Διεθνή ή Ευρωπαϊκά Συνέδρια (ESSKA Amsterdam 2014, EFORT Prague 2015, ESSKA Barcelona 2016, ICRS Sorrento 2016, ISAKOS 2017).

Δύο τέτοιες παρουσιάσεις πάνω στις χόνδρινες βλάβες του αστραγάλου έγιναν από την ομάδα μας στη Μαδρίτη, 8-9 Νοεμβρίου 2019, στο ESSKA Speciality Days.

Δημήτριος Δ Νικολόπουλος
Ορθοπαιδικός Χειρουργός - Αρθροσκόπος
Πρόεδρος Ερευνητικού Ινστιτούτου Ορθοπαιδικής Μελέτης και Εκπαίδευσης
Κεντρική Κλινική Αθηνών