Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
30/09/2008

Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή όλων των χειρουργικών αιθουσών και των χώρων ανάνηψης της Κλινικής