Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
06/03/2020

Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού

Η Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού θεσμοθετήθηκε το 2006 και είναι την δεύτερη Πέμπτη του Μαρτίου κάθε χρόνο. Εορτάζεται σε όλο τον κόσμο και είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης για την σπουδαιότητα της υγείας των νεφρών μας.

Η φετινή είναι στις 12 Μαρτίου 2020, έχει τίτλο “Από την Πρόληψη στη Διάγνωση με Ισότιμη Πρόσβαση στην Περίθαλψη” και είναι μια παγκόσμια αφύπνιση για την Χρόνια Νεφρική Νόσο, ένα πρόβλημα που αυξάνεται ραγδαία."

https://www.worldkidneyday.org/

Για τον λόγο αυτό δημιουργήσαμε ένα πακέτο εξετάσεων σε μειωμένη τιμή (κρεατινίνη, γενική ούρων, αλβουμίνη ούρων) και κλινικής εξέτασης από τον κ. Νέννε, κατόπιν ραντεβού.