Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο

Η Κεντρική Κλινική Αθηνών δίνοντας έμφαση στην διαδικασία συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, προωθεί μια «πολιτική ποιότητας» που στηρίζεται στην εφαρμογή γραπτών διαδικασιών, στη δημιουργία κωδικοποιημένων εντύπων και την μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών.

Η Ποιότητα μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με προγραμματισμό, θέση στόχων, συνεχή αξιολόγηση, βελτίωση και διαρκή έλεγχο.

Στην Κεντρική Κλινική Αθηνών φροντίζουμε τον άνθρωπο γιατί είναι το επίκεντρό μας.

Πιστεύουμε στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση των εργαζομένων, επενδύουμε στη συνεχή εκπαίδευση και επιβράβευσή τους, υποστηρίζουμε την ομαδική εργασία, φροντίζουμε την οικοδόμηση ορθών διαπροσωπικών σχέσεων, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο τη βάση στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών. 

Η Κεντρική Κλινική Αθηνών φέρει Πιστοποίηση Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001 & ISO 22000

Στα πλαίσια των ανωτέρω Προτύπων, προβλέπεται η συνεπής εφαρμογή διαδικασιών και των οδηγιών εργασίας, η τήρηση των περιβαλλοντικών μας δεσμεύσεων, η λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος υγιεινής και ασφάλειας και η εφαρμογή Ιατρικών Πρωτοκόλλων με τα οποία διασφαλίζονται βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή επιστημονικά πρότυπα.

Μερικά από τα σχόλια των Επιθεωρητών : 

"Εξαιρετική κλινική, εμπνευσμένη από το όραμα και τη δημιουργία των ιατρών της".

"Πολύ καλή κατασκευή των χειρουργικών αιθουσών, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην πρόληψη των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων με τεκμηριωμένους ελέγχους¨"

"Τεχνογνωσία και εμπειρία ετών"