Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο

Η κλινική μας με βάση τις ανάγκες της, συχνά δημοσιεύει σε αυτόν τον χώρο σχετικές αγγελίες για θέσεις εργασίας.

Αν επιθυμείτε να εργαστείτε στην Κεντρική Κλινική Αθηνών Α.Ε, μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

Δήλωση Απορρήτου Υποψήφιων Εργαζομένων

  Σκοπός της παρούσας Δήλωσης

  Η Κεντρική Κλινική Αθηνών (εφεξής η Εταιρεία) σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα δήλωση αποσκοπεί στην ενημέρωση σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την υποβολή της αίτησης ενδιαφέροντος σας για την ανεύρεση θέσης εργασίας.

  Δεδομένα που συλλέγουμε

  Οι πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε είναι οι απολύτως απαραίτητες για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς σας σε σχέση με τη θέση εργασίας (λ.χ. όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, εκπαίδευση, προϋπηρεσία κ.ο.κ). Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε απευθείας από εσάς μέσω αιτήσεων που μας υποβάλλετε με οποιοδήποτε μέσο (λ.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικές πλατφόρμες, την ιστοσελίδα της Εταιρείας ή σε έντυπη μορφή με την προσκόμιση στα γραφεία μας ή μέσω αποστολής με φαξ) καθώς και τα συνημμένα έγγραφα που εσείς προσαρτάτε (λ.χ. βιογραφικό σημείωμα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.ο.κ.). Επιπλέον, μπορεί, στην πορεία της αξιολόγησης της αίτησής σας, να σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε και άλλα ερωτηματολόγια ή τεστ αξιολόγησης για να αξιολογήσουμε περαιτέρω την καταλληλότητά σας σε συγκεκριμένη θέση εργασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς από τρίτους όπως λ.χ. από προηγούμενους εργοδότες σας, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων μας δηλώνετε στην αίτησή σας, προκειμένου να μας χορηγήσουν πληροφορίες για τη θέση εργασίας σας, τη συνεργασία σας καθώς και την αξιολόγηση τους για εσάς.

  Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας ;

  Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας και των Εταιρειών του Ομίλου για την αξιολόγηση την αίτησής σας, για την ενημέρωσή σας για την εξέλιξη της διαδικασίας πρόσληψης και για άλλες πιθανές θέσεις εργασίας του Ομίλου.

  Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας ;

  Μόνο οι υπεύθυνοι προσλήψεως της Εταιρείας και του Ομίλου που συμπεριλαμβάνονται στη διαδικασία των προσλήψεων έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το σκοπό της αξιολόγησης της αίτησής σας και οι πληροφορίες δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους για άλλους μη σχετικούς σκοπούς. Όταν υποβάλλετε αίτηση πρόσληψης ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση εργασίας μέσω κάποιας πλατφόρμας, πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει η εκάστοτε εταιρεία που διαχειρίζεται την πλατφόρμα αυτή.

  Για πόσο χρόνο η Εταιρεία τηρεί η Εταιρεία τα δεδομένα ;

  Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται σε αρχείο του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από τη στιγμή που γίνει η τελευταία ανανέωση των δεδομένων από τον υποψήφιο. Εάν δεν λάβει χώρα καμία ανανέωση των δεδομένων κατά την περίοδο αυτή, τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται με ασφάλεια. Σε περίπτωση επιτυχούς πρόσληψης σας, τα δεδομένα σας θα τηρούνται σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων μας, αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένων των εργαζομένων της Εταιρείας μας.

  Πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων

  Ως υποκείμενα των δεδομένων, διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα (α) πρόσβασης και ενημέρωσης, (β) διόρθωσης, (γ) διαγραφής, (δ) περιορισμού της επεξεργασίας, (ε) φορητότητας των δεδομένων του και (στ) εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ, (ζ) το δικαίωμα να αποσύρετε οποτεδήποτε την συγκατάθεσή σας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, μπορείτε να απευθύνετε τις σχετικές ερωτήσεις και τα αιτήματα σας προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας, εγγράφως με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@centralclinic.gr

  Παρακαλούμε πολύ να απευθύνεστε στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση ΜΟΝΟ για ζητήματα που αφορούν στα προσωπικά σας δεδομένα. Ερωτήσεις που σχετίζονται με την αίτηση πρόσληψής σας δεν δύνανται να απαντηθούν παρά μόνο από το τμήμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

  Τελευταία Τροποποίηση

  Η παρούσα Δήλωση δύναται να αναθεωρείται περιστασιακά, σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

  Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής, επικαιροποιημένο αντίγραφο θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.centralclinic.gr).

   

*
*
Σχόλια
Έχω ενημερωθεί για την πολιτική απορρήτου της κεντρικής κλινικής *
Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικάΠληκτρολογήστε τους χαρακτήρες
που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα:
a captchaImage
 Refresh Captcha