Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο

ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το ηλεκτρονευρογράφημα [κινητική (ΚΤΑ) και αισθητική (ΑΤΑ) ταχύτητα αγωγής)] και το ηλεκτρομυογράφημα (ΗΜΓ) είναι η μέθοδος που περιλαμβάνει τις τεχνικές ελέγχου της ηλεκτρικής δραστηριότητας του περιφερικού νεύρου και του μυός. Είναι ουσιαστικά η κύρια εξέταση, με την οποία μπορεί να μελετηθεί ο περιφερικός κινητικός νευρώνας και ο μυς.

Το ηλεκτρονευρογράφημα (ΗΝΓ) γίνεται συνήθως με τη βοήθεια επιφανειακών ηλεκτροδίων.

Το ηλεκτρομυογράφημα (ΗΜΓ) γίνεται με τη βοήθεια των ηλεκτροδίων-βελόνας για την καταγραφή της μυϊκής δραστηριότητας.

Οι συχνότερες νόσοι και κλινικές οντότητες που διερευνούνται με το ηλεκτρομυογράφημα είναι:

  • Συμπιεστικές συνδρομές όπως σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, συμπίεση του ωλενίου νεύρου στην παρατροχίλιο απόφυση του αγκώνα ή στην περιοχή του πισοειδούς οστού στον καρπό, συμπίεση του κερκιδικού νεύρου στην σπειροειδή αύλακα του βραχιονίου οστού, συμπίεση του περονιαίου νεύρου στην κεφαλή της περόνης κλπ.
  • Ριζίτιδες της αυχενικής και οσφυικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.
  • Πολυνευροπάθειες όπως διαβητική, αλκοολική, γενετικά καθορισμένη, φαρμακευτική, οξεία και χρόνια πολυρριζονευροπάθεια, συνοδές νόσων κολλαγόνου ή κακοηθειών κλπ.
  • Μυοπάθειες
  • Νόσος κινητικού νευρώνα όπως πλαγία μυατροφική σκλήρυνση (νόσος του Charcot), νωτιαία μυατροφία κλπ.