Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο

ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Οδηγίες προς τους ασθενείς που προσήλθαν στο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής για διαγνωστικό έλεγχο.

Αγαπητέ Κύριε/α,
Σήμερα πήρατε μια μικρή δόση του παρακάτω ραδιοφαρμάκου. Σας παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες όσο το δυνατό πιο πιστά όταν γυρίσετε στο σπίτι σας. Εάν έχετε απορίες να ρωτήσετε το γιατρό σας ή τον υπεύθυνο ακτινοφυσικό που σας έδωσε τις οδηγίες αυτές.

99mTc (Τetrofosmin - MyoviewTM) για απεικόνιση της αιμάτωσης του μυοκαρδίου

Τρόπος χορήγησης: Eνδοφλεβίως
Μέγιστη χορηγούμενη ενεργότητα σε κόπωση: 300 ΜΒq
Μέγιστη χορηγούμενη ενεργότητα σε ηρεμία: 900 ΜΒq
Ενεργός Ισοδύναμη Δόση σε κόπωση: 0.009 mSv/MBq
Ενεργός Ισοδύναμη Δόση σε ηρεμία: 0.011 mSv/MBq

  • Εάν είστε γυναίκα που θηλάζετε πρέπει να σταματήσετε το θηλασμό για τουλάχιστο 24h.
  • Δε θα πρέπει να έρχεστε σε στενή επαφή (αγκαλιές, φιλιά κλπ) με μικρά παιδιά, νεαρά άτομα και εγκύους για 48h. Γενικότερα, θα πρέπει να διατηρείτε μια απόσταση τουλάχιστο 2m από τους συγκατοίκους. Για το ίδιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να αποφεύγονται ο ύπνος στο ίδιο κρεβάτι με άλλο άτομο και οι σεξουαλικές επαφές.
  • Συστήνεται η συχνή λήψη υγρών, καθώς επιτυγχάνει την ταχύτερη αποβολή του Τεχνητίου από τον οργανισμό.

Ο υπεύθυνος Ακτινοφυσικός: EIΡΗΝΗ ΞΥΡΑΦΗ 
Ο υπεύθυνος Πυρηνικός Ιατρός: Δρ. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ