Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Αιμοδυναμικό
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Μ.Ε.Θ.
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Τ.Ε.Π.
Μονάδα Day Clinic
Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής (Θεραπευτική χορήγηση) (γ-CAMERA)

 

 

Τμήμα Φυσικοθεραπείας