Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο

Η Κεντρική Κλινική Αθηνών είναι συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΥΥ

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου το οποίο συστάθηκε  με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας από έναν ενιαίο εθνικό φορέα και προήλθε από συνένωση των Κλάδων Υγείας των παρακάτω ασφαλιστικών Ταμείων:

 • ΔΕΗ
 • ΕΤΑΑ
 • ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
 • Εμπορικής Τράπεζας
 • ΙΚΑ (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων)
 • ΛΙΜΕΝΙΚΟ με ένταξη στον ΟΠΑΔ.
 • ΟΑΕΕ (Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών)
 • ΟΓΑ (Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων)
 • Οίκος Ναύτου ή ΝΑΤ
 • ΟΠΑΔ (Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου)
 • OTE
 • Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων
 • ΤΑΙΣΕΥΤ Συμβολαιογράφων
 • ΤΑΞΥ Ταμείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων
 • ΤΑΠ ΟΣΕ
 • ΤΑΥΤΕΚΩ
 • TEBE
 • ΤΣΑΥ
 • ΤΥΔΚΥ (Ταμείο Υπαλλήλων Δήμων και Κοινοτήτων)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΕΟΠΥΥ, εκτός από τη διαφορά της τιμής που προκύπτει από την τιμή ιατρικής πράξης, που ισχύει στο συγκεκριμένο Νοσηλευτήριο και του Κλειστού Ενοποιημένου Νοσηλίου, οι ασθενείς έχουν συμμετοχή επί του ποσού που καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ. Για όλους τους ασφαλισμένους όλων των ταμείων του ΕΦΚΑ το ποσοστό συμμετοχής είναι 30%.  Από το εν λόγω μέτρο εξαιρούνται οι καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις.

Τιμές με ΕΟΠΥΥ 

Κόστος Διανυκτέρευσης
Τρίκλινο 250 €      
Δίκλινο 350 €      
Μονόκλινο 450 €       
LUX 500 €      

 

Τιμές Ιδιωτών 

Κόστος Διανυκτέρευσης
Τετράκλινο 150 €      
Τρίκλινο 250 €      
Δίκλινο 350 €       
Μονόκλινο 450 €      
LUX 500 €      
ΜΕΘ 700 €      
DC 100 €      

 

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% 

* Η επιβάρυνση αφορά στη συμμετοχή του ασφαλισμένου στο ΚΕΝ και στις ιατρικές αμοιβές