Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο

Την ημέρα εξόδου του ασθενή από την Κλινική, ο θεράπων ιατρός υπογράφει το εξιτήριο, ενημερώνει τους συγγενείς και δίνει οδηγίες στον ασθενή σχετικά με τη φαρμακευτική αγωγή και διατροφή που θα πρέπει να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα.

Στη συνέχεια ο φάκελος του ασθενή με ευθύνη της προϊσταμένης του ορόφου στον οποίο νοσηλεύτηκε, μεταφέρεται στο λογιστήριο ασθενών της Κλινικής. Όταν ο φάκελος & ο λογαριασμός του ασθενή εκλεχθεί από το τμήμα, ειδοποιείται ο ασθενής την παραλαβή του εξιτηρίου του και τη λογιστική τακτοποίηση του λογαριασμού του.