Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο

Μετά την έξοδο του ασθενή από την Κλινική, ο Ιατρικός φάκελος ελέγχεται και στέλνεται στο αρχείο για αρχειοθέτηση.

Σε περίπτωση που κάποιος ασθενής που έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν, επιθυμεί αντίγραφο του ιατρικού του φακέλου, θα πρέπει να απευθυνθεί στο λογιστήριο Ασθενών και να συμπληρώσει το ειδικό έντυπο αιτήσεως. Κατά την παραλαβή του ιατρικού φακέλου ο ασθενής πρέπει να έχει μαζί την αστυνομική του ταυτότητα ενώ στην περίπτωση που η παραλαβή του φακέλου γίνει από κάποιον εκπρόσωπό του, απαιτείται εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής