Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο

Η Κεντρική Κλινική Αθηνών συνεργάζεται με τον ΕΟΠΥΥ καθώς και με άλλους δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς για εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς.

Στον ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνονται τα εξής ταμεία:

  1. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
  2. ΟΑΕΕ
  3. ΟΠΑΔ / ΤΥΔΚΥ
  4. ΟΓΑ
  5. ΤΑΥΤΕΚΟ (ΚΑΠ-ΔΕΗ, ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ, ΤΑΠ-ΗΣΑΠ, ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΟΤΕ)
  6. NAT