Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Κέντρο - Πληροφορίες

9 210 3674000
210 3674045 - 210 3674218
Τμήμα Υποδοχής & Εξυπηρέτησης Ασθενών 4041  210 3674041 - 210 3674042
Κατ' οίκον νοσηλεία 33155 698 5155155
Επείγοντα Παθολογικά - Καρδιολογικά 4036 210 3674036
Επείγοντα Χειρουργικά - Ορθοπαιδικά 4022 210 3674022
Γραμματεία Ακτινοδιαγνωστικού 4028 210 3674043
Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων 4032 210 3674132 - 210 3674032
Γραμματεία Καρδιολογικού 4110 210 3674110
Γραμματεία Κεντρικών Εργαστηρίων 4130 210 3674130
Γραμματεία Οφθαλμολογικών Χειρουργίων 4090  210 3674090
Γραμματεία Ιδιωτικών Ασφαλειών - 210 3674030
Λογιστήριο Ασθενών 4069 210 3674069 - 210 3674070
Τμήμα Ασφαλιστικών Ταμείων 4078 210 3674078
Τμήμα Ιατρικών Αρχείων 4077 211 3674076
211 3674075 - 211 3674078
Ταμείο Λογιστηρίου Ασθενών 4089 210 3674089
Οικονομικό Λογιστήριο 4086 210 3674086
Υποδιευθύνουσα 4349 210 3674349
Γραφείο Προσωπικού 4079 210 3674079
Μηχανογράφηση 4083 210 3674112
Ασφάλεια 4034 210 3674034
Εστιατόριο - Bar 4673 210 3674673
Κυλικείο 4033 210 3674033
Κατάστημα Ορθοπαιδικών Ειδών - 210 3636669
Τμήμα Προμηθειών - 210 3636037