Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Κέντρο - Πληροφορίες

9 210 3674000
210 3674045 - 210 3674218
Τμήμα Υποδοχής & Εξυπηρέτησης Ασθενών 4041  210 3674041 - 210 3674042
Κατ' οίκον νοσηλεία 33155 698 5155155
Επείγοντα Παθολογικά - Καρδιολογικά 4036 210 3674036
Επείγοντα Χειρουργικά - Ορθοπαιδικά 4022 210 3674022
Γραμματεία Ακτινοδιαγνωστικού 4028 210 3674043
Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων 4032 210 3674132 - 210 3674032
Γραμματεία Καρδιολογικού 4110 210 3674110
Γραμματεία Κεντρικών Εργαστηρίων 4130 210 3674130
Γραμματεία Οφθαλμολογικών Χειρουργίων 4090  210 3674090
Γραμματεία Ιδιωτικών Ασφαλειών - 210 3674030
Λογιστήριο Ασθενών 4069 210 3674069 - 210 3674070
Τμήμα Ασφαλιστικών Ταμείων 4078 210 3674078
Τμήμα Ιατρικών Αρχείων 4077 211 3674076
211 3674075 - 211 3674078
Ταμείο Λογιστηρίου Ασθενών 4089 210 3674089
Οικονομικό Λογιστήριο 4086 210 3674086
Υποδιευθύνουσα 4349 210 3674349
Γραφείο Προσωπικού 4079 210 3674079
Ασφάλεια 4034 210 3674034
Εστιατόριο - Bar 4673 210 3674673
Κυλικείο 4033 210 3674033
Κατάστημα Ορθοπαιδικών Ειδών - 210 3636669
Τμήμα Προμηθειών - 210 3636037